ITO шил

 • Ito шил нь ялгаруулагч болон мэдрэгчтэй дэлгэцэнд зориулагдсан

  Ito шил нь ялгаруулагч болон мэдрэгчтэй дэлгэцэнд зориулагдсан

  Захиалгат хэмжээ, хэлбэр

  Бүрхүүлгийн өндөр физик нягтрал

  Тодорхой цахилгаан эсэргүүцэл

  өндөр эсэргүүцэлтэй шил (эсэргүүцэл 150-500 Ом)

  энгийн шил (эсэргүүцэл 60-150 Ом)

  бага эсэргүүцэлтэй шил (эсэргүүцэл 60 Ом-оос бага)

  Байгаль орчны болон температурын өндөр тогтвортой байдал

  Маш сайн цахилгаан дамжуулах чанар, оптик ил тод байдал

  Бүрхүүлийн жигд байдал

  Цахилгаан соронзон орныг хамгаалах чадвар

  Нимгэн хальсанд буулгаж болно

  Дулааны болон химийн хувьд тогтвортой